Skip to main content

Igelkotten (Erinaceus europaeus) är en av Sveriges mest omtyckta och fascinerande nattaktiva däggdjur. Med sitt unika utseende och sina intressanta beteenden har igelkotten en speciell plats i många människors hjärtan. Denna artikel kommer att ta en närmare titt på igelkottens liv och leverne, dess försvarsmekanismer, diet, bostäder, fortplantning, vinterdvala, historiska betydelse, samt de hot som den står inför. Vi kommer också att ge tips om hur du kan skapa en igelkottsvänlig miljö i din trädgård och bidra till bevarandet av denna unika art.

Igelkottens taggar och försvar

En av de mest karakteristiska egenskaperna hos igelkotten är dess taggar. Taggarna, som är ombildade hår, fungerar som ett effektivt försvarssystem mot rovdjur. När igelkotten känner sig hotad, rullar den ihop sig till en boll, vilket gör att taggarna spretar ut åt alla håll och skapar en skyddande barriär. Denna förmåga att rulla ihop sig beror på att huden är några nummer för stor och hänger ned som en släpande kjol. När huden är avslappnad ligger taggarna prydligt bakåt, men när huden spänns, spreder de ut sig åt olika håll.

En vanlig fråga är om igelkotten kan sticka sig själv med sina egna taggar. Svaret är nej. Varje tagg är lätt böjd vid sin spets, vilket gör att hela taggen böjer sig vid ett fall eller tryck. När igelkottens ungar föds, har de redan taggar, men dessa ligger inbäddade under en tjock vätskefylld hud som skyddar mamman från att bli skadad. Efter en tid tunnas huden ut och taggarna reser sig och skiftar från vitt till spräckligt i grått och brunt.

Vad äter igelkottar?

Igelkotten är en köttätare och dess diet består huvudsakligen av insekter. Den äter larver, skalbaggar, tvestjärtar, daggmaskar och sniglar. Ibland slinker även bär eller svamp ned. En intressant detalj om igelkottens tänder är den stora gluggen mellan framtänderna. När igelkotten stänger munnen fyller underkäkens mittersta tänder ut gluggen, och när den öppnar munnen bildas ett perfekt litet hål där tungan kan stickas ut för att fånga mat.

Bostäder och levnadsmiljö

Igelkotten är ett nattaktivt djur som vandrar mellan flera olika bon för att ta skydd, särskilt under dygnets ljusa timmar. Den lever ensam, vilket innebär att boet inte behöver vara särskilt stort. På våren behöver honans bo dock vara tillräckligt rymligt för att rymma hennes ungar, som kan bli upp till sex stycken. Ungar som föds tidigt på våren har större chanser att överleva sitt första år eftersom de har mer tid att bygga upp ett fettlager som kan räcka hela vintern.

Under vintern, när igelkottens mat, såsom insekter och daggmaskar, kryper ned i jorden, går igelkotten själv i vinterdvala. För detta ändamål bygger den särskilda vinterbon med tjocka lager av löv, gräs och mossa, helst i en tät häck eller under något som kan ge skydd mot regn. Vinterboet måste vara torrt, svalt och vindstilla. Under dvalan sjunker igelkottens kroppstemperatur till omkring 4 grader och andningen minskar till endast ett andetag i minuten. Var 7-11 dag vaknar igelkotten tillfälligt för att eventuellt byta till ett annat bo.

Vilka ljud gör igelkottar?

Igelkottar gör många olika ljud och kan vara förvånansvärt högljudda för sin storlek. När de letar efter mat hörs ofta deras fnysningar och puffanden, men de kan också väsa, morra, grymta, klicka och till och med skrika.

När igelkottar rör sig i trädgårdar är det ofta deras ljud som avslöjar deras närvaro snarare än att man ser dem. Deras prasslande kan vara så högt att de ofta misstas för stora hundar eller andra djur innan deras rätta identitet avslöjas. Man kan höra dem på ganska långt avstånd.

De väser när de känner sig oroliga och när deras personliga utrymme har invaderats, antingen av andra igelkottar eller av andra djur, inklusive människor. Detta betyder att de vill bli lämnade ifred. Om de känner sig hotade, rullar de ihop sig till en boll och spänner sina taggar medan de klickar och morrar, och deras kropp hoppar och rycker för att skrämma bort hotet.

Om igelkottar attackeras eller skadas, skriker de. Deras skrik är omöjliga att skilja från mänskliga rop och polisen har många gånger blivit uppringd av oroliga grannar som trott att någon är i nöd eller blir attackerad.

På samma sätt har igelkottar långa parningsritualer som ofta inkluderar hela deras vokala repertoar, från fnysningar, puffanden, klickanden till skrik. Detta kan både oroa och roa boende, som ibland misstar ljuden för sena nattaktiviteter av kärleksdrabbade unga vuxna!

Fortplantning och ungar

Igelkottar har en intressant reproduktionscykel. Honan kan få upp till sex ungar per kull, och dessa föds blinda och döva, med taggarna inbäddade under en tjock vätskefylld hud. Efter cirka fyra veckor är ungarna redo att lämna boet. Om ungarna föds tidigt på våren har de bättre chanser att överleva sitt första år eftersom de har längre tid på sig att samla tillräckligt med fett för att klara vintern.

När går igelkotten i Vinterdvala?

Under vintern går igelkotten i dvala, en process som är avgörande för dess överlevnad. När maten blir knapp och temperaturen sjunker, kryper igelkotten ned i sitt vinterbo och sänker sin kroppstemperatur och metabolism drastiskt. Detta hjälper igelkotten att överleva på sitt fettlager under vintern. Under dvalan vaknar igelkotten periodvis för att röra sig till ett nytt bo eller dricka vatten, men den är annars i ett mycket lågt energitillstånd.

Historisk och biologisk betydelse

Igelkotten är en uråldrig art, med en historia som sträcker sig över 30 miljoner år, vilket gör den till ett av de äldsta levande däggdjuren på jorden. Fossila fynd visar att igelkotten har funnits sedan tiden för de sista dinosaurierna. En vuxen igelkott har mellan 5000 och 7000 taggar, och de kan bli upp till 8 år gamla, även om upp till 60% dör under sitt första levnadsår.

En fascinerande, men ännu inte fullt förstådd, beteende är att igelkotten spottar på sig själv och gnider in spottet i taggarna. Forskare är osäkra på varför de gör detta, men det tros vara ett sätt att applicera doftmarkörer eller möjligen skydda sig mot parasiter.

Hot och bevarandestatus

Trots sin robusta natur är igelkotten utsatt för flera hot. Storskaliga jordbruk som använder bekämpningsmedel minskar tillgången på mat och lämpliga boplatser. Biltrafiken är en annan betydande fara; många igelkottar dör varje år på vägarna. Grävlingen är ett av få rovdjur som kan döda en igelkott och konkurrerar dessutom om samma mat. Miljögifter som ackumuleras i igelkottens kroppsfett kan också vara skadliga, särskilt eftersom dessa frigörs under vinterdvalan när fettet förbränns.

För att övervaka igelkottspopulationen är det viktigt att samla in observationer. Genom att rapportera igelkottsobservationer till exempelvis SLU Artportalen kan vi få en bättre bild av hur populationerna förändras över tid.

Tips för att hjälpa igelkottar

Att skapa en igelkottsvänlig miljö i din trädgård är ett enkelt sätt att bidra till artens överlevnad. Här är några tips:

  • Lämna högar av löv, ris och ved där igelkottens mat, som skalbaggar och andra insekter, trivs. Dessa högar fungerar också som bra boplatser.
  • Täta buskage, snår och häckar ger skydd och boplatser.
  • Öppna passager till grannens tomt så att igelkotten inte behöver ge sig ut på bilvägar.
  • Använd robotgräsklippare endast dagtid.
  • Ställ ut skålar med vatten (inte mjölk) och mat (katt- eller hundmat är bra alternativ) under regnfattiga vårar när igelkotten behöver vatten efter att ha vaknat ur sin vinterdvala.
  • Spana sent på kvällen efter prassel, smaskande och fnysande ljud som kan vara igelkotten. En åtelkamera som aktiveras av rörelse kan hjälpa till att fånga igelkottens aktiviteter.

Igelkotten spelar en viktig roll i ekosystemet och det är avgörande att vi tar ansvar för att skydda och bevara denna unika art. Genom enkla åtgärder i våra trädgårdar och genom att rapportera observationer kan vi alla bidra till att säkerställa igelkottens framtid. Låt oss tillsammans arbeta för att hålla igelkotten trygg och skyddad i våra omgivningar, så att kommande generationer också får möjligheten att fascineras av detta uråldriga och charmiga djur.

Leave a Reply

Pin It on Pinterest

Share This