Skip to main content

Juridisk information

Planet Pulse tillhandahålls av Buzzlemedia AB

Ansvarig utgivare: Abbe El-Madhoun

Den information du hittar på denna webbplats har löpande genomarbetats och kontrollerats och är därför såvitt vi vet korrekt. Trots det kan vi inte utesluta att enstaka fel smyger sig in på sidorna. Planet Pulse påtar sig inget ansvar för eventuella olägenheter eller skador som kan uppkomma i samband med den enskilde läsarens användning av information som lämnas på denna webbplats.

Externa länkar

Vi vill påpeka att webbplatsen Planet Pulse innehåller länkar till sidor som inte ägs av Buzzlemedia AB, och för vilkas innehåll vi därför inte kan påta oss något ansvar.

Upphovsrätt

Text, grafik, bilder, ljud och annat innehåll på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen. Buzzlemedia AB förbehåller sig alla rättigheter till innehållet, inklusive rätten att utnyttja innehåll för text- och datautvinning, jfr § 11b i upphovsrättslagen och artikel 4 i DSM-direktivet.

Om ej annat anges har Buzzlemedia AB upphovsrätten till allt material på denna webbplats. Materialet får ej utan tillstånd användas i kommersiellt syfte. Material från webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan.

Kommersiell användning av materialet kräver godkännande av:

Buzzlemedia AB
Riggaregatan 53
211 75 Malmö
Sverige

Nyhetsbrev

När du skapar din profil, anmäls du automatiskt till nyhetsbreven från Planet Pulse. Om du redan är anmäld, kommer du inte att få nyhetsbreven två gånger.

Kontaktinformation

Buzzlemedia AB tar gärna emot dina kommentarer till denna beskrivning om skyddet av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss här.

Om du inte accepterar ovanstående villkor, ber vi dig lämna webbplatsen.

Med vänlig hälsning,
Planet Pulse / Buzzlemedia AB

Pin It on Pinterest

Share This